logo_GCPL.png

Green Cross Poland (GCPL) – polski oddział Green Cross International – organizacji, którą w 1993 r. założył Michaił Gorbaczow w efekcie pierwszego Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. GCPL funkcjonował z inicjatywy Dominiki Kulczyk od stycznia 2010 roku do 31 sierpnia 2017 roku, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26.

Green Cross Poland wprowadził realne zmiany w kulturę dialogu pomiędzy biznesem, administracją, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi oraz mieszkańcami. Do najbardziej znanych projektów organizacji należały: Cykl debat wysokiego szczebla z największymi polskimi dziennikami, które były narzędziem w budowaniu dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami. Do dyskusji zapraszani byli wysokiej rangi przedstawiciele rządu, samorządu, środowiska biznesu i nauki oraz organizacji pozarządowych. Tematyka dotyczyła m.in. zagadnień związanych z realizacją polityki energetycznej, rozwojem infrastruktury drogowej, rewitalizacją miast oraz stopniem wykorzystania funduszy unijnych w Polsce. Relacje ze spotkań ukazywały się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” (2012) i „Rzeczpospolitej” (2012-2015).; Ogólnopolska kampania „Nasz ogród społeczny”; aplikacja mobilna na smartphony „Live Green” oraz e-learning w zakresie OZE przeznaczony dla pracowników gmin - „Green Communities”.

Warsztaty strategiczne, debaty wysokiego szczebla, współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, to tylko niektóre z działań podejmowanych przez GCPL w zakresie rozwoju przestrzeni miejskich i ochrony środowiska. Organizacja aktywnie uczestniczyła w społecznych konsultacjach aktów prawnych i międzynarodowych strategii.